• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Moda a edukacja: jakie są szkoły mody i ich wpływ na przemysł?

Za proces logistyczny, uważa się całość powstawania produktu, począwszy od jego wytworzenia, zapakowania, transportowania, aż do momentu sprzedaży właściwemu odbiorcy. Znaczna role w procesie logistycznym odgrywa foliowanie, innymi słowy pakowanie towaru w folię PCV, lub ewentualnie także termokurczliwą. Przed przyjęciem do składu, a także przed jego transportem towar powinien zostać właściwie zapakowany, po to, aby nie uległ uszkodzeniu – tu pomoże BOMA zaszywarka do worków. Jest to istotne przede wszystkim wówczas gdy mamy do czynienia z artykułami kruchymi, łatwymi do uszkodzenia. Takimi materiałami może być na przykład szkło, czy także porcelana, dlatego w tym wypadku właściwe zafoliowanie towaru jest przede wszystkim ważne. Foliowanie odbywa się we wszystkich zakładach produkcyjnych i okazjonalnie kiedy można mówić o foliowaniu ręcznym. Dziś istnieją maszyny, które ustawione są na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie, a ich właściwości umożliwiają zafoliowanie jakiegokolwiek przedmiotu, wyprodukowanego towaru, bez baczenia na jego kształt, wielkość, i ważność.

1. Jak to zrobić

2. Jak to zrobić

3. FAQ

4. Przejrzyj

5. Porady

Comments are closed.